บริษัท เทคโนดิคท์ จำกัด  ได้นำเอาพจนานุกรมที่ทรงอิทธิพลที่สุด 6 เล่ม  ของอาจารย์เธียรชัย   เอี่ยมวรเมธ  คือ พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับ 120,000 คำ,
พจนานุกรม   รากศัพท์ภาษาอังกฤษ,   พจนานุกรมไทย-จีน ฉบับ 60,000 คำ,  พจนานุกรมไทย-อังกฤษ   ฉบับ 60,000 คำ, พจนานุกรมไทย  ฉบับ  60,000 คำ,
พจนานุกรมจีน-ไทย ฉบับใหม่ มาพัฒนาเป็น program ของ Application ซึ่งก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้นจึงสามารถโหลดเข้ามือถือระบบ Android ได้
ทำให้เนื้อหาพจนานุกรมทั้ง 6 เล่ม ซึ่งแต่ละเล่มหนาเตอะและหนักหลายกิโลหดย่อลงเข้ามือถือที่ใหญ่เท่าฝ่ามือหนาแค่ครึ่งนิ้ว สามารถพกติดตัวเมื่อจะใช้ก็ล้วงออกมา
จากกระเป๋า ครั้นแล้วก็เพียงแต่ให้ปลายนิ้วสัมผัสและรูดคำศัพท์และกลุ่มคำศัพท์ที่ต้องการค้นหาก็จะโผล่ขึ้นมาปรากฏบนหน้าจอเป็นขบวนหรือเป็นชุดๆ โดยทำให้เรา
สามารถชม, อ่าน, หรือศึกษาคำศัพท์,  กลุ่มคำ, ภาษาไทย,  จีน, อังกฤษ ทั้ง 3 ภาษา  ได้อย่างถึงแก่นแท้ที่ท่านนักศึกษาไม่เคยมีโอกาสศึกษาภาษาไทย, จีน, อังกฤษ
ทั้ง 3 ภาษาพร้อมกันในที่เดียวกันเช่นนี้เลย  ลักษณะพิเศษที่เด่นของ  Application นี้ก็คือ เนื้อหาของ program  พจนานุกรมไทย-อังกฤษ, ไทย-จีน และภาษาไทย
3 เล่มนี้สมบูรณ์ คำอธิบายความหมายของคำศัพท์, กลุ่มคำ ละเอียดยิบ ไม่ว่าจะเป็นสำนวนแปลภาษาอังกฤษ หรือสำนวนแปลภาษาจีนจะราบรื่น,งดงาม,ถอดความหมาย
ได้ถึงแก่นแท้  ส่วนตัวอย่างประโยคที่ศัพท์โดดยกขึ้นมานั้น ก็มากมายหลายหลาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในขณะที่ค้นหาศัพท์, กลุ่มคำนั้น ถ้าต้องการจะทราบว่า ศัพท์โดด
หรือกลุ่มคำเหล่านี้แปลเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนั้น   ก็เพียงแต่ใช้ปลายนิ้วแตะหนังสือพจนานุกรมไทย-อังกฤษในขณะนั้น   พจนานุกรมไทย-จีนก็จะพลิกกลับเป็น
พจนานุกรมไทย-อังกฤษในฉับพลัน ครั้นแล้วก็จะสามารถชม,   อ่านและพินิจพิเคราะห์ศึกษาสำนวนแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษได้ทันทีเมื่อพลิกกลับมา ถ้าในขณะ
ที่เราค้นหาศัพท์โดดหรือกลุ่มคำ อยากจะรู้ว่าศัพท์โดดหรือกลุ่มคำแปลเป็นภาษาจีนว่าอย่างไร ทำนองเดียวกันเราก็สามารถใช้ปลายนิ้วแตะหนังสือพจนานุกรมไทย-จีน
สำนวนแปลภาษาจีนของศัพท์โดดหรือกลุ่มคำก็จะปรากฏอยู่หน้าจอทำให้เราสามารถชม, อ่าน, พินิจพิเคราะห์ศึกษาสำนวนแปลภาษาจีนได้ทันที จุดเด่นในข้อนี้จะมี
ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาภาษาไทย, จีน, อังกฤษ ทั้ง 3 ภาษา ของผู้ที่ต้องการจะศึกษาภาษาทั้ง 3 เล่ม ทั้ง App ของพจนานุกรมทั้ง 6 เล่มนี้ ราคา App ละ
990บาท

 
   
      Technodict ยังไม่หยุดยั้งเพียงแค่นี้ ได้มุมานะบากบั่นอย่างไม่ระย่อท้อถอย  โดยนำวิธีการ หรือสมรรถนะในการค้นหามาพัฒนาต่อไป จนบรรลุถึงขั้นยอดเยี่ยมเลิศล้ำ
เป็นวิธีการหรือสมรรถนะที่สามารถสำแดง หรือบทบาทที่เลิศล้ำยากที่วิธีการของ program เดิมจะทาบได้
    
วิธีการหรือสมรรถนะในการค้นหาคำศัพท์ของพจนานุกรมในครั้งนี้ เพียงแต่ใช้ปลายนิ้วแตะและรูดเท่านั้น ก็สามารถทำให้เนื้อหา, สำนวนแปลภาษาไทยของศัพท์โดด
และกลุ่ม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนปรากฏต่อเนื่องโผล่ขึ้นบนหน้าจอ
 

ส่วนที่ 1 จะเป็นกลุ่มคำที่มีศัพท์โดดคำนี้ปะปนหรือแทรกอยู่ในระหว่างกลุ่มคำนั้น เรียงราย ดังเช่น นำเอา 点 ศัพท์โดดนี้เป็นตัวอย่างกลุ่มคำที่เรียงรายบน หน้าจอนั้น
จะเป็น 「差点兒」、「疵点」、「班点」、「踩点」、「彈著点」เป็นอาทิ จุดเด่นดังกล่ะเป็นสิ่งที่มีอยู่โดยเฉพาะของวิธีการหรือสมรรถนะของส่วนนี้ ทั้งที่ หนังสือไม่สามารถจะสำแดงออกมาได้ ซึ่งทำให้ท่านผู้ศึกษาสามารถทบทวนความหมายของกลุ่มคำเหล่านี้และสามารถพินิจพิเคราะห์ศึกษาสำนวนแปลของ ภาษาไทย

ส่วนที่ 2 จึงจะเรียงรายศัพท์โดดพร้อมอธิบายของคำศัพท์และสำนวนแปลภาษาไทย

ส่วนที่ 3 จึงจะเรียงรายกลุ่มคำศัพท์ที่มีศัพท์โดด ศัพท์นี้นำหน้าพร้อมคำแปลภาษาไทย จุดเด่นของ program นี้ จะมีประโยชน์ต่อท่านที่ต้องการศึกษาภาษาไทย และจีนอย่างมหาศาล

App นี้จะออกสู่ตลาดในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ ราคาขาย App ละ 990.- บาท (เก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  ท่านที่ซื้อ App ที่ 1 แล้วจะขอรับ App นี้ได้ฟรี

ท่านที่ต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อร้านหนังสือ “รวมสาส์น” ถนนมหาไชย วังบูรพา กรุงเทพมหานคร  โทร. 02-221-6483, 02-226-3808
ผู้ผลิต บริษัท เทคโนดิคท์ จำกัด โทร. 02-933-1798, 095-829-8666 ท่านผู้สนใจสั่งซื้อใน Website ได้